Jaartraining KinderFocusCoach

 

Een Post HBO training ontwikkeld voor kindertherapeuten, leerkrachten en pedagogische hulpverleners. Deze jaartraining is onderdeel van de opleiding tot KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer en kan ook los daarvan gevolgd worden.
Wat doet de KinderFocusCoach:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect, vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de KinderFocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:

Omdat Focusing een filosofie en een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen.   Elke lesdag  worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je  meteen kunt toepassen in je werk.

Inhoud lesdagen:
  • Focusing als methode en basisattitude
  •  Autonomie en ruimte;
  • Omgaan met kritische processen;
  • Emotionele steun en sensitieve responsiviteit;
  • Nonverbale communicatie; Symboliseren;
  • Structureren en grenzen stellen;
  • Kinderkracht en de ‘Forward Energy’;
  • Begeleiden van interacties tussen kinderen en jeugdigen;
  • Groepsdynamica, Schoolproject, Overdragen aan ouders; Afronden van het focusproces
Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de training zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

Deelname

De  jaartraining Kinder FocusCoach, verdeeld over 10 dagen gedurende 1 jaar, is toegankelijk voor iedereen die werkt of wil gaan werken  met kinderen, zoals leerkrachten, therapeuten en pedagogische hulpverleners. Focuservaring is niet noodzakelijk.  Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) HBO opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Docenten

De training wordt gegeven door  René Veugelers: www.ftcz.nl en/of Harriët Teeuw: www.deruimte-info.nl   Zij zijn gecertificeerde FOT: Focusing Oriented Therapist;  KinderFocusTrainers en coördinatoren van Kinder Focusing internationaal. Zij zijn erkend door “The International Focusing Institute” in New York. De docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en in het geven van nationale- en internationale Focustrainingen en Focusopleidingen. Zij zijn daarin geschoold door o.a. Marta Stapert, Kinderpsychotherapeut de grondlegster van het Kinderfocussen.

Accreditaties:                                                                                        Jaartraining tot KinderFocusCoach wordt geaccredteerd door: Register Vaktherapeuten 75 punten,  SKJ 80,  SKB (NVVS, NVPA) 133 SU (4,8 EC s)  

Informatie:

Meer informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij Harriët Teeuw. Meer informatie over Focusing door kinderen: www.kinderfocussen.nl en www.focusing.org/children 

Studiebelasting 10 contactdagen in een jaar , zelfstudie 10-15  uur per maand
Lesdagen 2021/22 10 dinsdagen va 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 11 januari, 8 februari, 8 maart, 12 april, 10 mei, 7 juni
Lestijden van 11.00u tot 17.00u
Locatie:Amersfoort, Qi Amersfoort                                                        Toelating: Een relevante HBO-opleiding of vergelijkbare ervaring en opleiding.
Investering: voor particulieren €1590, bij vergoeding door werkgevers €2150 (inclusief inschrijfgeld, werkmap, supervisie en lesmateriaal*)
Certificering: Certificaat KinderFocusCoach en kun je inschrijven als Focusing associate bij The International Focusing Institute.

Vraag hier een inschrijfformulier aan

Klik hier voor de Algemene voorwaarden

Wat anderen zeggen over deze jaartraining.

*Inbegrepen literatuur:
De Kunst van het luisteren, Marta Stapert,
De kracht van innerlijk luisteren, Erna de Bruin