Focusing en Dromen

Met Focusing en Dromen werken we vanuit de visie van Gene Gendlidroomn: Iedere droom brengt nieuwe energie! Het “nieuwe” geeft de juiste richting aan je leven Gendlin geeft hiervoor globaal een aantal stappen aan.

In de tweedaagse workshop Focusing en Dromen zullen we m.b.v. deze stappen aan dromen werken. Er zal afwisselend tijd zijn voor een demonstratie in de groep, inleiding op de theorie, het werken in paren aan een droom of droomfragment en nabesprekingen. Daarnaast zullen we ook aandacht besteden aan het werken met kinderen, met dromen en nachtmerries.

Focussend omgaan met dromen betekent dat de dromer in zichzelf naspeurt wat de
droom hem brengt. De begeleider reikt vragen aan en nodigt de dromer uit stil te staan bij hoe dit of dat onderdeel van de droom in het lijf voelt; daaruit komt vaak nieuwe informatie voort, informatie die verrassend afwijkt van wat dromen-boeken zeggen en/of van wat de dromer al meende te weten.

Accreditaties: SKJ 14, Register Vaktherapie 14

Voorwaarde: Focusing 1 of daarmee gelijk te stellen voorbereiding.

Kosten: € 195 voor particulieren, € 235 bij vergoeding door werkgevers, inclusief lunch, koffie, thee, cursusmap.

Trainers; Harriet Teeuw

Datum: 9 en 10 november zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00

Locatie, De Ruimte, Nijeholtpade (enkele slaapplaatsen beschikbaar)