“Being Seriously Playful”

Een Internationale intensieve Focusing training, Veel oefenen en ervaren met Focusing en Expressieve werkvormen.
Module B: 17th till the 22nd of july 2024  Module A: 7th July till 12th July 2025 (volgorde is random) in Friesland.

Prikkelen deze vragen jou?

*Ben jij ook benieuwd hoe je op een eenvoudige’ en efficiënte manier meer stevigheid en ‘presence kunt verkrijgen in moeilijke situaties?

*Wil jij ook diepgang, effectiviteit en authenticiteit inbrengen in de relatie met cliënten?

*Wil jij meer helderheid en verfijning krijgen in jouw persoonlijke proces rond belevingen uit jouw kindertijd en ontrafelen van eigen oude patronen?

 *luisteren in 3 richtingen

*Emerging Body Language:EBL ( Scheppende lichaamstaal methode)

*Kwaliteit van jouw presence en onvoorwaardelijke empatische houding

*Spiegelen en reflecteren

*Verdiepende Focusing interventies

*Symbolisering en andere non-verbale activiteiten en middelen

Werkwijze Dynamic Expressive Focusing:

Is speels en serieus, bewegend en verstild, open en begrenst, licht en zeer diepgaand. Deze methode vergroot jouw flexibiliteit als volwassene, als begeleider en trainer. Je exploreert nieuwe wegen om jouw creativiteit op een andere manier uit te drukken, ook rond belevingen uit je kindertijd. De groepsgrootte is ongeveer 14 tot 20 personen en het accent ligt op jouw eigen individuele tempo, proces en mogelijkheden. Jouw schatkist aan vaardigheden zal blijvend vergroot worden!

Focusing helpt jou en de cliënt , het kind om verbinding te maken en te houden met zijn impliciete weten, zijn/haar zelfsturing, middels dat wat lichamelijk merkbaar is omtrent zijn/haar levenservaringen. Focusing is een ervaringsgerichte methode en is ontwikkeld door E. Gendlin, filosoof en psychotherapeut, tot 1995 hoogleraar aan de Universiteit van Chicago: www.focusing.org Het is een veranderingsproces: www.focusing.org

Informatie:
Toegankelijk voor mensen met een relevante HBO-  opleiding of vergelijkbare ervaring en opleiding.
Docenten Harriet Teeuw en René Veugelers (beide gecertificeerde Kinder Focus coördinatoren en beeldend therapeut)  met jarenlange ervaring in het werken met Kinderen en cliënten. Meer inhoudelijke informatie bij René Veugelers Focus coördinator voor Nederland: rene@ftcz.nl of bel 0031 (0)636089557

Accreditatie:
Register Vaktherapeuten 30 punten
VPeP 28 punten

SKJ 32 punten