Methodische Supervisie

In de Methodische Supervisie zal, afhankelijk van uw leerdoelen, aandacht zijn voor, specifieke therapeutische interventies, theorie en de therapeutische relatie of u in uw rol als therapeut. Mijn werkwijze als therapeut laat zich het best als eclectisch en humanistisch omschrijven.

Vooral van belang is dat u zich in uw eigen stijl verder kunt ontwikkelen.

Doel:
Aan de hand van jouw eigen ingebrachte casuïstiek, ontdek jij nieuwe invalshoeken.
Hoe jij jouw beleving van alleen staan/ alleen zijn, anders kunt gaan hanteren.
Hoe jij in het contact met cliënten jouw eigen weg vindt, om adequaat te handelen.

Resultaat:
Het voorkomt dat je steeds weer in hetzelfde patroon blijft zitten.
Je leert je eigen handelen, blik en acties tegen het licht te houden.
Je ontdekt hoe jij voor jezelf kunt staan en grenzen kunt bewaren en bewaken.
Ontvouwend samenzijn in een leerrijke, veilige sfeer.

Details van de supervisie:
Inbreng eigen situatie/ thema of beleving
Wat is je hulpvraag voor deze intervisie/supervisie
Waarop dienen we te letten als je jouw verhaal brengt
Welke ‘Felt Sense’ of ‘ervaren gevoel’ roept deze casus bij je op
Kan je dit weergeven in een visuele weergave: een tekening, een symbool …
Aandachtspunten door de sessie heen:
Wat gebeurde er/ wat beleefde jij
Wat deed jij en wat was de werking daarvan
Wat zegt dat over jou zelf en wat betekent het voor jou om dit nu te vertellen
Wat klopt er op dit moment voor jou het meest
Wat vind je het meest passend in jouw verhaal
Waar heb je nu het gevoel dat het wringt
Hoe kijk je nu aan tegen de interventie die je toen deed
Wat treedt voor jou op de voorgrond
Wat is nog onaf/ waar blijft je aandacht nog op hangen

Zelfreflectie nav de sessie:
Was het zinnig/ wat heb ik ervan ontdekt/ geleerd
Wat zijn mijn uitdagingen, vervolgstappen.
Welke bijstelling in mijn werkconcept heeft dit tot gevolg (mn op waarden/ normen/ rolopvatting/ inzichten/ voorkeur/ sterke en zwakke kanten)
Kun je nu alternatieven bedenken die je passender zou vinden

Praktisch
Duur: 1 uur: life of per zoom om de 2/3 weken ( of in jouw eigen passende ritme)
Kosten: € 75 per sessie (inclusief)
Aantal: starten met 3 sessies, met uitloop naar 6 sessies

René Veugelers EBL/BCT Therapeut www.ftcz.nl
Harriët Teeuw Focusing Oriented Therapy www.deruimte-info.nl