Focusing

gene_bigDe vaardigheid van het Focussen is ontwikkeld door Eugene T. Gendlin, Amerikaans hoogleraar psychologie en filosofie. In zijn praktijk ontdekte hij dat cliënten die succesvol waren een bepaalde manier hadden om te reflecteren op zichzelf. Daarbij gaven zij aandacht aan lijfelijke gevoelens en gewaarwordingen. Gendlin is deze manier gaan uitwerken in stappen om die manier leerbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Dit proces van de aandacht richten op wat er in het hier en nu in het lichaam voelbaar is, noemde hij “Focusing”. In Nederland ook wel Focussen genoemd.

The International Focusing Institute (TIFI) in New York, is in 1978 opgericht door Gene Gendlin. The Focusing Institute is een non-profitorganisatie die tot doel heeft enerzijds focusing toegankelijk te maken voor een breed publiek, anderzijds focusing ingang te doen vinden in de academische wereld.
Het lidmaatschap van het instituut biedt de mogelijkheid tot contact met focussers overal ter wereld.

Onder auspiciën van het Instituut verschijnt van tijd tot tijd een themanummer in de reeks ‘The Folio’ met artikelen over research, toepassingen van focussen en nieuwe ontwikkelingen op focusgebied. Drie maal per jaar wordt het informatieblad ‘Staying in Focus’ uitgebracht. Ook is er jaarlijks een Internationale Conferentie met tal van workshops en presentaties, bestaat er een actieve email-discussiegroep en zijn er focusdiscussiegroepen. TIFI heeft wereldwijd een aantal coördinatoren aangesteld. Zo ook in Nederland. Zij onderhouden nauwe contacten met TIFI en met het Netwerk Nederland & België en hebben de verantwoordelijkheid voor de opleidingen tot focusbegeleider en focustrainer.