Opleiding tot Focustrainer en KinderFocusTrainer

Na de opleiding tot Focusbegeleider of KinderFocusbegeleider, kun je verder gaan met de gecertificeerde opleiding tot Focustrainer of KinderFocustrainer. Hoofddoel is om het focusproces aan anderen, individueel of in groepen, kinderen en/of volwassenen, over te gaan dragen. Je gaat jouw eigen folder en training maken en geven en gaat jouw focuskennis en -ervaring verder verdiepen door middel van thematisch literatuuronderzoek.

Werkwijze

  • Ervaren: er worden oefeningen en onderwerpen aangeboden, met name gericht op jouw leervragen en leerdoelen van de opleiding.
  • Experimenteren: je gaat actief experimenteren en uitwisselen met het nieuw geleerde/ontdekte, waardoor jouw eigen kwaliteit en stijl ontwikkelt en zich verfijnt.
  • Observeren: waarnemen en overdenken van jouw eigen ervaringen en handelen, aangevuld met theoretische achtergronden en literatuur.
  • Conceptualiseren: door de bovenstaande punten steeds naast elkaar te leggen en te onderzoeken, ontstaat jouw eigen vernieuwde concept en visie.

     

Docenten/Opleiders

De training wordt gegeven door  René Veugelers: www.ftcz.nl en/of Harriët Teeuw: www.deruimte-info.nl   Zij zijn gecertificeerde FOT: Focusing Oriented Therapist;  KinderFocusTrainers en coördinatoren van Children Focusing internationaal. Zij zijn erkend door “The International Focusing Institute” in New York. De docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en in het geven van nationale- en internationale Focustrainingen en Focusopleidingen. Zij zijn daarin geschoold door o.a. Marta Stapert, Kinderpsychotherapeut de grondlegster van het Kinderfocussen.

Accreditaties: SKJ 65, Register Vaktherapie 75

Lesdagen 2023 10 dinsdagen: 10/1, 7/2, 7/3, 11/4, 16/5, 13/6, 19/9, 10/10, 14/11, 12/12

Lestijden van 11.00u tot 16.00u

Dit alles houdt rekening met jouw persoonlijke tempo, mogelijkheden en ervaringen.
kost per jaar € 1690,- inclusief lunch, koffie, thee en materialen voor particulieren en  €2150 bij vergoeding door de werkgever. Dit jaar  is ook afzonderlijk te volgen.

Vraag hier een aanmeldingsformulier aan.