Opleiding

Opleiding tot KinderFocusCoach

“Focussend omgaan met kinderen”

Visie:

Reflectief actief luisteren, onvoorwaardelijk respect,vergroten van het zelfoplossend vermogen van het kind, zijn de belangrijkste aspecten in de houding van de FocusCoach naar het kind. Dat geeft blijvende essentiële veranderingen van binnenuit.

Opzet:

Omdat Focusing een filosofie en een ervaringsgerichte methode is, ontwikkel jij jouw eigen stijl en kwaliteit aan de hand van persoonlijke ervaringen en processen.   Elke lesdag  worden er stapsgewijs persoonlijke en praktische oefeningen aangeboden die je  meteen kunt toepassen in je werk.

Inhoud lesdagen

  • Focusing als methode en      basisattitude
  •  Autonomie en ruimte;
  • Omgaan met kritische      processen;
  • Emotionele steun en      sensitieve responsiviteit;
  • Nonverbale communicatie;      Symboliseren;
  • Structureren en grenzen      stellen;
  • Kinderkracht en de ‘Forward      Energy’;
  • Begeleiden van interacties      tussen kinderen en jeugdigen;
  • Groepsdynamica, Schoolproject,Overdragen      aan ouders; Afronden van het focusproces

Werkwijze:

Alle onderdelen en facetten van de training zijn gericht op het werken met kinderen van 0 tot 18 jaar. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert:

Ervaren, Modeling en Conceptualiseren.

Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.

Modeling: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.

Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren.

 Deelname

De opleiding tot Kinder FocusCoach, verdeeld over 10 dagen gedurende 1 jaar, is toegankelijk voor iedereen die werkt of wil gaan werken  met kinderen, zoals leerkrachten, therapeuten en pedagogische hulpverleners. Focuservaring is niet noodzakelijk.  Voorwaarde voor deelname is een relevante (sociaal, pedagogisch of agogisch) HBO opleiding of daarmee vergelijkbare ervaring.

Docenten/Opleiders

De training wordt gegeven door Harriët Teeuw: www.deruimte-info.nl en René Veugelers: www.ftcz.nl Zij zijn gecertificeerde KinderFocusTrainers en coördinatoren van het kinderfocussen internationaal. Zij zijn erkend door “The Focusing Institute” in New York.

www.focusing.org Deze docenten hebben jarenlange ruime ervaring in het focussen met kinderen en in het geven van Focustrainingen en Focusopleidingen. Zij zijn daarin geschoold door Marta Stapert, de grondlegster van het Kinderfocussen. KinderFocusTrainer

Daarnaast zullen er gastdocenten komen die als schoolcoach of KinderFocusTrainer werkzaam zijn in kinderdagverblijven en basissscholen.

Accreditaties:

De volgende beroepsverenigingen accrediteren deze jaaropleiding
FAGT, VNRT,VBAG. De SRVB, AbvC zijn in aanvraag.

Deze jaartraining is onderdeel van de opleiding tot KinderFocusBegeleider en KinderFocusTrainer.

Informatie:

Meer informatie over inhoud, werkwijze en mogelijkheden kun je opvragen bij René Veugelers, venv@online.nl of 0031 113-551930 of mobiel: 0031 6 36089557. Meer informatie over het focussen met kinderen: www.kinderfocussen.info en www.focusing.org/children

 

 

Studiebelasting 10 contactdagen in een jaar, zelfstudie 10-15  uur per maand.
Lesdata en tijden 10 dinsdagen van september 2014 tot en met juni 2015.

Van 10.00 tot – 17.00 uur

Locatie Utrecht
Toelating  

Een relevante HBO-opleiding of vergelijkbare ervaring en   opleiding, een thuisopdracht.

Investering € 1.490 (inclusief inschrijfgeld, werkmap, supervisie en   lesmateriaal*)
Certificering  

Certificaat   als Kinder Focus Coach, erkend door TFI New York