Focusing Oriented Therapie

Ervarend ‘leren en ontdekken’ in een intensieve 3 daagse training.

3 vrijdagen 23 september, 30 september, 7 oktober 2022 Amersfoort

*Hoe onvoorwaardelijk durf jij bij een cliënt te zijn?
*Hoe kun je een proces van de cliënt ondersteunen, als dat blokkeert?
*Welke interventies werken verdiepend voor het proces van de cliënt?
*Hoe kun je voor je eigen proces zorgen, in het begeleiden van cliënten?

Praktijk Dit zijn herkenbare vragen en situaties, voor therapeuten. Ze zijn uitermate geschikt om ‘Focussend’ te benaderen en te begeleiden, waardoor de cliënt van binnenuit zijn innerlijke processen ordent, zelfredzaamheid vergroot en zijn identiteit verstevigt. (ongeacht de leeftijd). Focusing bewerkstelligt essentiële en blijvende veranderingen bij volwassenen en kinderen van binnenuit en is daarmee verdiepend, verrijkend en ondersteunend voor andere methodieken

*Focussen brengt je dichterbij jouw lijfelijke ‘weten’ over iets.
*Jouw basisattitude wordt congruent, onvoorwaardelijk en ondersteunend.
*Focusing geeft theorie en praktijk een essentiële verbinding
*Actief en congruent spiegelen, geeft diepgang aan het contact
*Vergroot de zelfredzaamheid van de cliënt.

Focusing: Focusing is een ervaringsgerichte methode en filosofie en een zorgvuldig opgebouwd proces waardoor je op een heel natuurlijke wijze toegang krijgt tot wat er werkelijk in je omgaat. Door Focusing kom je in contact met “iets” wat lijfelijk voelbaar is en dat “iets” kan jouw waardevolle informatie geven, door er luisterend en mild met jouw aandacht bij te zijn. Dat kan leiden tot diepgaande veranderingen in je leven. Het is ontwikkeld door E. Gendlin., filosoof en tot 1995 hoogleraar aan de Universiteit van Chicago: www.focusing.org
Onderzoek: Er zijn onderzoeken naar Focusing op meerdere terreinen op internet beschikbaar. 

Cliënten die Focussen:
-maken verbinding met zichzelf en luisteren naar hun gevoel en beleving
-geven vriendelijke aandacht aan problemen, moeilijke situaties en pijn en staan meer open voor activiteiten en
plezier
-krijgen een grotere zelfredzaamheid en een breder probleemoplossend vermogen
-leren hun innerlijke wijsheid te vertrouwen, zichzelf te respecteren, verantwoordelijkheid  te nemen en hun gedrag
blijvend te veranderen.
Volwassenen die cliënten focussend gaan begeleiden, zijn actief in het luisteren naar zichzelf EN naar de cliënt in zijn specifieke unieke situatie. Door steeds opnieuw af te stemmen en ‘erbij te zijn’, wordt het proces van de cliënt versterkt.

3 daagse Intensive Focusing Introductie:
Ontwikkeld voor therapeuten die nog onbekend zijn met Focusing en meer willen weten over Focusing en het creatieve proces. Wij behandelen verschillende thema’s en onderwerpen, alle gericht op het verkennen en zelf ervaren van Focusing en Focussend begeleiden van cliënten (ongeacht de leeftijd). Het zijn praktijk- en ervaringsgerichte dagen met ruimte voor eigen ervaring, uitwisseling en ontdekkingen.

Onderwerpen 3 lesdagen
Focusing als methode en basisattitude, de wijsheid van het lijf
Autonomie, ruimte en empathie                                                                                       Emotionele steun en sensitieve responsiviteit
Zelfzorg: begrenst en verbonden, (hoe kun je open zijn en toch begrenst.)
Omgaan met kritische processen en blokkades in het (eigen) proces
Structureren en grenzen stellen
Non-verbale communicatie en verschillende vormen van symboliseren
Kinderkracht en de ‘Forward Energy’
Afronden van het Focusproces

Fase 1:
Dag 1: Focus stappen, Focus fasen, Felt Sensing; Focus vaardigheden: “pauzeren, luisteren, opmerken, volgen“; Ruimte maken; De Focussende basishouding, in Presence’ zijn: wat ondersteunt dit en wat verstoort dit; Integratie met eigen werksituatie

Dag 2: luisteren in 3 richtingen en spiegelen; verschillende vormen van Symbolisering en Focusing interventies; non-verbale communicatie, Emerging Body Language; Contact-contract; Integratie met eigen werksituatie

Dag 3: (be) grenzen en autonomie; Verdiepende interventies; Verschillende expressie mogelijkheden; Wat te doen bij ‘verstoringen; (h)erkennen en werken met kritische processen; Integratie met eigen werksituatie.

Werkwijze:
Aan de hand van concrete oefeningen, persoonlijke ervaringen en bespreking hiervan, zullen de deelnemers stap voor stap inzicht krijgen in de methodiek van het Focussen en worden handvatten gegeven en ontdekt die bruikbaar zijn voor hun eigen praktijk. De deelnemers worden uitgenodigd om eigen praktijksituaties in te brengen. Daarnaast formuleer je persoonlijke leerdoelen en reflecteer je op je eigen functioneren. Alle onderdelen en facetten van de opleiding zijn gericht op het werken met kinderen, jongeren en volwassen. Wij werken vanuit het leermodel ontwikkeld door Ynse Stapert: Model-leren-Conceptualiseren-Ervaren

Model-leren: docenten staan model voor de focussende basishouding. De oefeningen die men krijgt aangeboden kunnen gebruikt worden in het werken met kinderen.
Ervaren: Leren door zelf oefeningen te ervaren en hierop te reflecteren.
Conceptualiseren: Vanuit de ervaring en het model ontstaan je eigen nieuwe concepten van waaruit jij gaat werken met cliënten, kinderen of ouders.

  • Je leert hoe je jouw eigen Focusing proces en fasen kunt (h)erkennen
  • Je leert hoe je bij jouw basis houding blijvend kunt verstevigen
  • Je leert hoe je focussend bij de cliënten en hun proces kunt zijn
  • Je leert hoe je een Focusing proces kunt spiegelen, ondersteunen en verdiepen
  • Je leert non-verbale signalen te (h)erkennen en te gebruiken in het contact en proces.
  • Je leert verschillende interventies en expressie mogelijkheden als ondersteuning en verdieping van het proces met kinderen.

Eindtermen:
Na deze intensieve 3 daagse training beschik jij nadien over de hieronder beschreven kennis en vaardigheden.

 • Kan eigen innerlijke processen herkennen en erkennen.
 • Kan de verschillende fasen van het focusproces onderscheiden en toepassen.
 • Kan actief reflecterend spiegelen
 • Kan afstand en nabijheid tot de andere persoon helder inschatten
 • Kan een start maken met het verkennen van Innerlijke kritische processen
 • Herkend eigen kwaliteiten en valkuilen in het focussend werken met kinderen
 • Heeft zicht op de ‘eigen wijsheid’ en zelfsturing van het lichaam
 • Kan interventies aanbieden ter versterking van automie en ruimte van de cliënt
 • Kan interventies aanbieden tbv emotionele steun en sensitieve responsiviteit.
 • Kan non-verbale communicatie bevorderen.
 • Kan activiteiten aanbieden ter bevordering van het symboliseren.
 • Kan op een structureren en grenzen stellen met behoud van autonomie van de cliënt.
 • Stimuleert de eigen veerkracht en de “Forward Energy” van het cliënt.

Inbegrepen Literatuur: Erna de Bruyn: De kracht van innerlijk luisteren. ISBN: 9789401417655. Lanoo
kosten deel 1
€ 650, inclusief studie map, literatuur, materialen en lunch

3 vrijdagen 23 september, 30 september, 7 oktober 2022 Amersfoort 11.00-17.00   Contacturen: 15 Zelfstudie: 10-12 uur
Accreditaties:
Register Vaktherapie 27 punten, SKJ 24,5 punten, VPeP in aanvraag
Deze 3 daagse is als op zichzelf staande cursus te volgen en onderdeel van de jaartraining tot Dynamic Expressive Focusing en vervolgens een onderdeel van de 3 jarige opleiding tot gecertificeerd (Kinder)FocusBegeleider en (Kinder)FocusTrainer, bij The International Focusing Institute in New York: TIFI.
Achtergrond informatie: www.kinderfocuscentrumnederland.nl; www.kinderfocussen.nl;
www.focusing.org 

Docenten:
Harriët Teeuw: Vaktherapeut Beeldend (2011), Focustrainer (2005) en Kinder Focus Coördinator voor The International Focusing Institute in New York. Ze werkt in een eigen praktijk De Ruimte, voor vaktherapie beeldend, focusing, training en begeleiding, met als specialisatie jeugdigen vanaf zes jaar, volwassenen en LVB-problematiek. Ze is medeoprichter en docent bij KinderFocusCentrum Nederland en medeoprichter en bestuurslid van Stichting KinderFocussen. Haar uitgangspunt: “Er is altijd iets dat vooruit wil”. www.deruimte-info.nl
René Veugelers: Vaktherapeut Beeldend (1999) en docent Focussen. (2003) Hij is ruim 30 jaar werkzaam in de gezondheidszorg, waarvan de laatste 18 jaar als creatief beeldend therapeut en als focustrainer. Zowel in zijn eigen praktijk als op een school werkt hij met kinderen van 0 tot 18 jaar. Hij heeft zich gespecialiseerd in het Focussen, de EBL; ‘Emerging Body Language’ en de Living Forward Energy.  Hij geeft daarnaast focusworkshops en trainingen in binnen- en buitenland.  Zijn uitgangspunt is de ‘wijsheid’ en ‘zelfredzaamheid’ van het lichaam: www.ftcz.nl Informatie en Inschrijving